PERSONVERNERKLÆRING FOR HERMETIKKFABRIKKEN FRAM

Vi i Hermetikkfabrikken Fram er opptatt av å beskytte dine personopplysninger som gjelder for våre nettsteder og sidens tilknyning til andre digitale kanaler.

Denne personvernerklæringen styrer rutiner og oppbevaring av data. Inkludert dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon. Ved å benytte deg av våre digitale kanaler samtykker du disse vilkårene.

Hvilke personopplysninger?
Vi kan behandle personopplysninger, eksempelvis navn, lokasjon arbeidssted og kontaktinformasjon. Demografisk informasjon, eksempelvis alder, fødselsdato og kjønn.

Kunde og bestillingsopplysninger, eksempelvis ordre og betalingsopplysninger, tillatelser og detaljer ved kundestøtte.

Systemopplysninger ved bruk av våre digitale kanaler, eksempelvis dato, tid, operativsystem, nettleser, IP-adresser, skjermstørrelse etc.

Identifikasjon og registrering, eksempelvis informasjon om identitet og passordopplysninger som opprettes via våre digitale kanaler.

Hvordan samles opplysningene?
Dette avhenger av hvilke digitale kanaler du bruker, samt hvilke opplysninger du gir eller registrerer tilknyttet våre tjenester. Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men mange av våre tjenester krever opplysninger slik at vi eksempelvis kan fakturere eller sende informasjon som du ber om.

Hva er Cookies?
Vi bruker det som kalles informasjonskapsler. Dette hjelper oss til å forstå bedre hvordan våre digitale kanaler blir brukt og hvordan vi skal viderutvikle oss for å gjøre brukeropplevelsen bedre. Informasjonskapslene brukes også eksempelvis til målrettet annonsering og måling av trafikkdata. Vi bruker ulike tredjepartsselskaper når vi annonserer og som også henter denne type informasjon.

Hva er Sporingspiksler?
Vi benytter sporingspiksler som gjør samme funksjon som informasjonskapslene. Sporingspiksler er grafikk som brukes til å spore atferd. I motsetning til informasjonskapsler, som lagres på brukers maskin, er sporingspikslene ikke synlige på samme måte.

Rutiner for vern av opplysninger?
Dette er høyt prioritert og omfatter tekniske og administrative rutiner for lagring av personinformasjon slik at informasjon ikke kommer på avveie. Vi stiller strenge krav til tredjepartsselskap og underleverandører men stiller ikke noen form for ansvar knyttet disse selskapenes egne sikkerhetsrutiner. Vi er derimot tydelige på at slike selskaper ikke kan bruke opplysninger hentet via våre digitale kanaler til noe annet formål enn hva som er avtalt med oss. Ved mistanke om misbruk av data kan dette rettes til vår administrasjon.

Vi forbeholder oss retten til å utlevere informasjon i lovbestemte tilfeller fra offentlige myndigheter, overføring av tjenester til et annet selskap, virksomhetsoverdragelse og så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen.

Hvordan bruker vi opplysningene?
Vi bruker informasjon i forbindelse med leveranse av produkter og tjenester og der du etterspør oss informasjon. Vi lagrer informasjon som er betydningsfullt for ditt kundeforhold, eksempelvis personopplysninger, regnskap og fakturainformasjon.

Vi bruker innhentet data og personopplysninger for å yte markedsføring både direkte og indirekte via våre digitale kanaler. Eksempelvis annonsering og utsendelse av nyhetsbrev.

Vi bruker informasjon for å benytte oss av analyseverktøy som eksempelvis Google analytics og Facebook.

Dine rettigheter?
Opplysninger om deg blir behandlet av Hermetikkfabrikken Fram til det formål som er her beskrevet. Du har rett til å vite hvilken informasjon vi har registrert om deg,  kreve at personopplysninger rettes eller fjernes.

Ved eventuelle utvidelser av ditt samtykke vil Hermetikkfabrikken Fram kunne forespør deg så sant det skjer endringer.

Våre rettigheter 
Du kan kun benytte innhold fra våre digitale kanaler til ikke-kommersielt formål. Ved ønske om utvidet bruk må dette gis tillatelse fra ditt Hermetikkfabrikken Fram.

Under ingen omstendighet holdes Hermetikkfabrikken Fram ansvarlig for tap eller skader i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler og er heller ikke ansvarlig for eksternt innhold eller nettsted. Dette omfatter også at en ikke kan gi garanti for at filer via slike kanaler alltid er fri for virus eller inneholder annet skadelig innhold.

Du forstår og godtar at du står personlig ansvarlig for egen bruk av våre digitale kanaler og at du plikter til å erstatte kostnadene til Hermetikkfabrikken Fram ved eventuelt misbruk av data/informasjon som er beskrevet i denne personvenerklæringen.

Kontakt?
Alle henvendelser knyttet til våre rutiner for personvern og bruk av våre digitale kanaler kan rettes til: post@hermetikkfabrikkenfram.no

Start typing and press Enter to search